Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referaty i stanowiska 2

Referaty i stanowiska

DOCStruktura organizacyjna Urzędu Gminy Walce (27,50KB)

1. Wójt : mgr Bernard Kubata

2. Sekretarz : mgr Ilona Wyciślok

3. Referat Organizacyjny :

 •     stanowisko pracy ds. Organizacyjnych i Obsługi Rady,
 •     stanowisko pracy ds. Obronnych , Obrony Cywilnej i Kadr

 

4. Referat Finansowy :
    Skarbnik Gminy : Urszula Szczęśniak:

 • stanowiska pracy ds Finansowych
 • stanowisko pracy ds  Księgowośi Podatkowej
 • stanowisko pracy ds  Wymiaru i Podatków
 • stanowisko pracy ds Wymiaru, Podatków i Działalności Gospodarczej


5. Referat Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa :
    Kierownik - Jerzy Mikus:

 • stanowisko pracy ds Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
 • stanowisko pracy ds Planowania Przestrzennego i Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
 • stanowisko pracy ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

6. Referat Promocji, Przetargów, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
    Gruntami : 

 • stanowisko pracy ds. Funduszy Strukturalnych i Ochrony  Środowiska 
 • stanowisko pracy ds  Leśnictwa i Zadrzewień
 • stanowisko pracy ds funduszy zewnętrznych

 

7. Urząd Stanu Cywilnego: z-ca kierownika  mgr Sybilla Florek

 •  stanowisko pracy ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
 •  stanowisko Inspektora w USC


8. Radca Prawny – Obsługa Prawna Urzędu