Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Rozkochów dz. 72/4

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 13 sierpnia 2021 r.

 

 

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. 2014r. poz. 1490) informuję, że w dniu 13 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walce został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rozkochowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 72/4 o powierzchni 0,2290  ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00056395/0.

Zostało wpłacone jedno wadium, do przetargu został dopuszczony jeden uczestnik spełniający warunki przetargu.

Cena wywoławcza wynosiła 17 160 zł /netto/, cena uzyskana w przetargu wyniosła 17 340 zł /netto/ tj. 21 328,20 zł /brutto/.

Nabywcą został Pan Grzegorz Wnęk.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Walce w okresie od
23 sierpnia 2021r.  do 30 sierpnia 2021r.

                                                                                                     

                                                                                                         Wójt Gminy Walce

                                                                                                             Marek Śmiech