Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce 2 września 2021 r.

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o   XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Walce

 

 

która odbędzie się w dniu 2 września 2021 roku (czwartek) o godz. 16 00   w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce,
  c) przedłużenia umowy najmu,
  d) zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 4. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                      
                                                                                                                   Mateusz Burczyk