Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 2 września 2021 r.

Wykaz głosowań sesji
XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXVI/295/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok. (16:06)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk, Renata Polok, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Mateusz Burczyk, Tomasz Banaś, Józef Nossol, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Gabriela Kubis

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Józef Reinhard, Robert Jurczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXVI/296/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce. (16:07)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Paweł Król, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Dawid Dudek, Iwona Hruzik, Tomasz Banaś, Józef Nossol, Mateusz Burczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Józef Reinhard, Robert Jurczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXVI/297/2021 w sprawie przedłużenia umowy najmu. (16:08)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Tomasz Banaś, Paweł Król, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Marek Kołodziejczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Jarosław Brzezinka, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Józef Nossol, Dawid Dudek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Józef Reinhard, Robert Jurczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXVI/298/2021 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (16:09)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Dawid Dudek, Jarosław Brzezinka, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Paweł Król

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Józef Reinhard, Robert Jurczyk