Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - XXXVII Sesja Rady Gminy Walce 29 września 2021 r.

Wykaz głosowań sesji
XXXVII Sesja Rady Gminy Walce

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Walce. (16:03)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Tomasz Banaś, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Gerlinda Ślusarczyk, Renata Polok, Józef Reinhard, Józef Nossol

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Paweł Król, Robert Jurczyk, Mateusz Burczyk

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce. (16:04)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Dawid Dudek, Jarosław Brzezinka, Gabriela Kubis, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Renata Polok, Tomasz Banaś, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Józef Reinhard

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Paweł Król, Robert Jurczyk, Mateusz Burczyk

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce. (16:04)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Józef Nossol, Józef Reinhard, Tomasz Banaś

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Paweł Król, Robert Jurczyk, Mateusz Burczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XXXVII/299/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok. (16:09)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Renata Polok, Marek Kołodziejczyk, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Dawid Dudek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Paweł Król, Robert Jurczyk, Mateusz Burczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XXXVII/300/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce. (16:10)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Gabriela Kubis, Józef Nossol

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Paweł Król, Robert Jurczyk, Mateusz Burczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXVII/301/2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030", w tym trybu konsultacji (16:11)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-Suchińska, Gabriela Kubis, Renata Polok, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Waldemar Stokłosa, Tomasz Banaś, Józef Nossol

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Paweł Król, Robert Jurczyk, Mateusz Burczyk