Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr Or.120. 50.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 5 października 2020 r.

Na podstawie art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Ustala się regulamin wyboru  reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Walcach  w celu współdziałania z podmiotem zatrudniającym celem wyboru instytucji finansowej obsługującej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Gminy w Walcach.

 

§ 2.

Termin pierwszych wyborów przedstawiciela pracowników ustalam na dzień 12 października 2020 r.  

 

§ 3.

Głosowanie w wyborach, o których mowa w § 2, odbędzie się w Sali narda Urzędu Gminy w Walcach w godz. od 13.00 – 14.00 w terminie określonym w § 2.

 

§ 4.

Do przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników wyznaczam komisję wyborczą w składzie:

1. Ilona Wyciślok - przewodnicząca

2. Marek Strączek - członek

3. Anna Zdera - członek

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.