Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 120.52.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy w Walcach

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713) oraz art.3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. 2020 poz. 374 ze. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się od dnia 14 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Walce pracę w systemie zdalnym, na zasadach określonych w Regulaminie pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Walcach, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. System pracy zdalnej obowiązuje do odwołania

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi oraz Kierownikom Referatów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.