Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.120.13.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy w Walcach.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art.48 ust.9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Akceptuję i zatwierdzam protokół z przeprowadzonego procesu szacowania ryzyka dla Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego w Urzędzie Gminy w Walcach, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zatwierdzam i wprowadzam do stosowania „Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Teleinformatycznego” dla Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego w Urzędzie Gminy w Walcach, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zatwierdzam i wprowadzam do stosowania „Procedury Bezpiecznej Eksploatacji” dla Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego w Urzędzie Gminy w Walcach, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na podstawie zatwierdzonej dokumentacji wyszczególnionej w §1 udzielam akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy w Walcach.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych, którego jednocześnie zobowiązuję do bieżącej aktualizacji dokumentów.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech