Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVIII/304/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28-10-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

UCHWAŁA NR XXXVIII/304/2021 RADY GMINY WALCE

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

Na podstawie § 5 ust. 2, 3 i 4 Uchwały nr XVII/161/2020 Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 poz.1899) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na najem na czas oznaczony 6 lat część nieruchomości zabudowanej wymienionej w załączniku do niniejszej uchwały, gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie na czas oznaczony do 3 lat zawrzeć kolejną, której przedmiotem będzie ta sama część tej samej nieruchomości.
§ 2. Odstępuje się od przetargowego trybu zawarcia umowy, o której mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XXXVIII/304/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28-10-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.pdf (191,72KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXVIII/304/2021.docx (7,06KB)