Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - XXXIX Sesja Rady Gminy Walce 25 listopad 2021 r.

Wykaz głosowań sesji
XXXIX Sesja Rady Gminy Walce

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Walce (16:06)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Dawid Dudek, Paweł Król, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Tomasz Banaś, Iwona Hruzik, Gerlinda Ślusarczyk, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Józef Nossol

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Renata Polok

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce. (16:06)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Gabriela Kubis, Dawid Dudek, Józef Reinhard, Waldemar Stokłosa, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIX/308/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok z uwzględnieniem autopoprawki. (16:12)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Paweł Król, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Mateusz Burczyk, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Tomasz Banaś, Waldemar Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIX/309/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce z uwzględnieniem autopoprawki (16:13)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Paweł Król, Marek Kołodziejczyk, Dawid Dudek, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIX/310/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok (16:14)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Paweł Król, Mateusz Burczyk, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Tomasz Banaś, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Dawid Dudek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIX/311/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. (16:15)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Dawid Dudek, Paweł Król, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Tomasz Banaś, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Józef Reinhard

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIX/312/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Walce. (16:16)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Paweł Król, Tomasz Banaś, Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Dawid Dudek, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Józef Reinhard, Waldemar Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIX/313/2021 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. (16:17)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Paweł Król, Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Mateusz Burczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Józef Reinhard

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIX/314/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Walce na 2022 rok. (16:18)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Józef Reinhard, Paweł Król, Tomasz Banaś, Bernadeta Latus-Suchińska, Gabriela Kubis, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Dawid Dudek, Józef Nossol

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIX/315/2021  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Walce na 2022 rok. (16:19)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Dawid Dudek, Iwona Hruzik, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska, Jarosław Brzezinka, Tomasz Banaś, Józef Nossol, Paweł Król, Waldemar Stokłosa, Józef Reinhard

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIX/316/2021 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok" (16:20)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Paweł Król, Gerlinda Ślusarczyk, Mateusz Burczyk, Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Józef Reinhard

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIX/317/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (16:21)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Marek Kołodziejczyk, Paweł Król, Dawid Dudek, Mateusz Burczyk, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIX/318/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce działki nr 93/2 i 93/3 w Rozkochowie (16:22)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Paweł Król, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Waldemar Stokłosa, Bernadeta Latus-Suchińska, Dawid Dudek, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Józef Reinhard, Gabriela Kubis

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXXIX/319/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce działki nr 93/7 i 93/8 w Rozkochowie (16:23)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Paweł Król, Marek Kołodziejczyk, Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Mateusz Burczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Renata Polok