Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Straduni

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (285,18KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (253,73KB)

PDFinformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (228,04KB)

PDFWyjaśnienia treści SWZ 2 docx.pdf (269,58KB)

PDFWyjaśnienia treści SWZ docx.pdf (269,10KB)

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (118,60KB)
PDFSWZ.pdf (623,96KB)
DOCXZałącznik nr 1- Formularz ofertowy.docx (33,12KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie dot. wykluczenia.docx (18,13KB)
DOCXZałącznik nr 3- poleganie na zasobach.docx (17,39KB)
DOCXZałącznik nr 4- oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (18,57KB)
DOCXZałącznik nr 5- wykaz robót.docx (24,67KB)
PDFZałącznik nr 6- projektowane postanowienia umowy.pdf (281,77KB)
PDFZałącznik nr 7- identyfikator postępowania, link.pdf (90,76KB)


 Załącznik nr 8 - Opis Przedmiotu Zamówienia 

PDFopis techniczny.pdf (512,94KB)
PDFSTRADUNIA TERMOMODERNIZACJA - PRZEDMIARY aktualne.pdf (149,46KB)
PDFSTRADUNIA- ZIELONA ŚCIANA.pdf (3,48MB)
PDFGMINA WALCE- STRADUNIA- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (547,00KB)
PDF14. GMINA WALCE-ELEWACJE.pdf (7,11MB)
PDF15.GMINA WALCE- STRADUNIA- ZESTAWIENIE STOLARKI.pdf (1,25MB)
PDF12. GMINA WALCE-RZUT DACHU.pdf (416,77KB)
PDF13.GMINA WALCE- STRADUNIA- PRZEKRÓJ A-A.pdf (438,08KB)
PDF10. GMINA WALCE- RZUT PODDASZA.pdf (378,25KB)
PDF11.GMINA WALCE- STRADUNIA- RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ.pdf (272,12KB)
PDF8.GMINA WALCE- STRADUNIA- RZUT PARTERU.pdf (382,30KB)
PDF9.GMINA WALCE- STRADUNIA- RZUT PIĘTRA.pdf (377,01KB)
PDF7.GMINA WALCE- STRADUNIA- ELEWACJE- INWENTARYZACJA.pdf (6,73MB)
PDF5.GMINA WALCE- STRADUNIA- RZUT DACHU - INWENTARYZACJA.pdf (328,60KB)
PDF6.GMINA WALCE- STRADUNIA- PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA.pdf (387,11KB)
PDF3.GMINA WALCE- STRADUNIA- RZUT PODDASZA - INWENTARYZACJA.pdf (256,62KB)
PDF4.GMINA WALCE- STRADUNIA- RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ - INWENTARYZACJA.pdf (239,95KB)
PDF1.GMINA WALCE- STRADUNIA- RZUT PARTERU- INWENTARYZACJA.pdf (253,02KB)
PDF2.GMINA WALCE- STRADUNIA- RZUT PIĘTRA - INWENTARYZACJA.pdf (259,25KB)
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (351,69KB)
PDFOBLICZENIA -STR.TYT..pdf (178,79KB)
PDFOBLICZENIA.pdf (269,08KB)
PDFBIOZ.pdf (263,45KB)
PDFEKPERTYZA STANU TECHNICZNEGO.pdf (216,61KB)
PDFE.01.INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA - STRADUNIA - TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.pdf (252,30KB)
PDFB.06.TYNKI - STRADUNIA - TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.pdf (259,75KB)
PDFCO.01.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - STRADUNIA- TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.pdf (275,39KB)
PDFB.03.OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU - TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ - STRADUNIA.pdf (257,16KB)
PDFB.04.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA -STRADUNIA - TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.pdf (214,90KB)
PDFB.05.ROBOTY MALARSKIE -STRADUNIA - TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.pdf (227,91KB)
PDFB.01.ROBOTY ROZBIÓRKOWE - STRADUNIA - TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.pdf (191,57KB)
PDFB.02.POKRYCIE DACHU - STRADUNIA - TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.pdf (415,43KB)
PDF_METRYKA GŁÓWNA -SPECYFIKACJE TECHNICZNE- GMINA WALCE.pdf (127,21KB)
PDFB.00.WYMAGANIA OGOLNE -- STRADUNIA - TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.pdf (275,74KB)
PDFIS2_PROJEKT C.O. -I-pietro Stradunia.pdf (350,10KB)
PDFIS3_PROJEKT C.O. -II-pietro Stradunia.pdf (350,10KB)
PDFIS4_PROJEKT C.O. -schemat kotłowni_ Stradunia.pdf (117,98KB)
PDFIS opis Stradunia.pdf (163,02KB)
PDFIS1_PROJEKT C.O. -parter Stradunia.pdf (367,14KB)
PDFNATĘŻENIA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO.pdf (5,01MB)
PDFOpis instalacje elektryczne.pdf (63,77KB)
PDFMikroinstalacja ogrzewania + instalacja fotowoltaiczna - stradunia.pdf (25,95KB)
PDF4.pdf (3,03MB)
PDF2.pdf (656,71KB)
PDF3.pdf (775,44KB)
PDF1.pdf (800,89KB)