Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa remizy OSP w Dobieszowicach- drugie postępowanie - ZP.271.3.17.2021

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (278,33KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (248,74KB)

PDFinformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (228,05KB)

PDFWyjaśnienia treści SWZ.pdf (540,40KB)

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (82,12KB)
PDFSWZ.pdf (600,51KB)
DOCXZałącznik nr 1- Formularz ofertowy.docx (33,17KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie dot. wykluczenia.docx (18,49KB)
DOCXZałącznik nr 3- poleganie na zasobach.docx (17,42KB)
DOCXZałącznik nr 4- oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (18,55KB)
DOCXZałącznik nr 5- wykaz robót.docx (24,65KB)
PDFZałącznik nr 6- Projektowane postanowienia umowy.pdf (266,97KB)
PDFZałącznik nr 7- identyfikator postępowania, link.pdf (90,83KB)
 

Załącznik nr 8- Opis Przedmiotu Zamówienia 

PDFOPIS TECHNICZNY - STRAŻ DOBIESZOWICE.pdf (432,32KB)

PDF12. OSP DOBIESZOWICE - PRZEDMIARY.pdf (99,28KB)
PDFB.00.WYMAGANIA OGOLNE - GMINA WALCE - DOBIESZOWICE - OSP.d….pdf (295,21KB)
PDFZagospodarowanie z budynkiem_zws00240-Model.pdf (2,09MB)
PDFWK.01.INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - GMINA WALCE- DOBIES….pdf (332,26KB)
PDFB.06.POSADZKI-GMINA WALCE- DOBIESZOWICE - OSP.pdf (203,90KB)
PDFE.01.INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA - GMINA WALCE - DOB….pdf (311,94KB)
PDFB.04.TYNKI, OKŁADZINY -GMINA WALCE - DOBIESZOWICE - OSP.pdf (293,89KB)
PDFB.05.ROBOTY MALARSKIE - GMINA WALCE- DOBIESZOWICE - OSP.pdf (265,87KB)
PDFB.01.ROBOTY ZIEMNE - GMINA WALCE - DOBIESZOWICE - OSP.pdf (283,98KB)
PDFB.02.ROBOTY BETONOWE-GMINA WALCE- DOBIESZOWICE - OSP.pdf (340,55KB)
PDFB.03.ROBOTY MURARSKIE -GMINA WALCE - DOBIESZOWICE - OSP.pdf (269,45KB)
PDF21. RZUT PRZYZIEMIA WOD.-KAN.pdf (184,33KB)
PDF22. Zagospodarowanie — wod-kan.pdf (403,83KB)
PDF18. E3 - Schemat tablicy TE.pdf (183,90KB)
PDF19. E-Zagospodarowanie.pdf (403,83KB)
PDF20. OPIS WOD. KAN..pdf (419,17KB)
PDF16. E1 - Rzut przyziemia.pdf (789,12KB)
PDF17. E2 - Rzut dachu.pdf (143,78KB)
PDF14. IE OPIS.pdf (463,40KB)
PDF15. E - PRZEDMIAR.pdf (83,38KB)
PDF10. ELEWACJE.pdf (278,52KB)
PDF10. ZESTAWIENIE STOLARKI.pdf (371,35KB)
PDF7. RZUT DACHU.pdf (316,51KB)
PDF8. PRZEKRÓJ A-A.pdf (749,93KB)
PDF9. PRZEKRÓJ B-B.pdf (697,09KB)
PDF5. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA.pdf (753,76KB)
PDF6. RZUT KONSTRUKCJI DACHU.pdf (1,19MB)
PDF3. RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA.pdf (1,15MB)
PDF4. RZUT PODDASZA.pdf (722,42KB)
PDF1. RZUT FUNDAMENTÓW.pdf (936,48KB)
PDF2. RZUT PRZYZIEMIA.pdf (807,58KB)