Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - XL Sesja Rady Gminy Walce 14 grudnia 2021 r.

Wykaz głosowań sesji
XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce

Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XL/320/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok. (16:04)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Józef Reinhard, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Iwona Hruzik, Gabriela Kubis, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Dawid Dudek, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Renata Polok

Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XL/321/2021 w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach. (16:05)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Paweł Król, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Tomasz Banaś, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Renata Polok

Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XL/322/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (16:06)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Bernadeta Latus-Suchińska, Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Nossol, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Mateusz Burczyk, Waldemar Stokłosa, Paweł Król, Józef Reinhard

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Renata Polok