Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - XLI Sesja Rady Gminy Walce 28 grudnia 2021 r.

Wykaz głosowań sesji
XLI sesja Rady Gminy Walce

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIX sesji. (16:05)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Paweł Król, Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Robert Jurczyk, Tomasz Banaś, Mateusz Burczyk, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Bernadeta Latus-Suchińska, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XL sesji. (16:05)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Paweł Król, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Tomasz Banaś, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik, Mateusz Burczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLI/323/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok. (16:09)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Gabriela Kubis, Paweł Król, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Józef Nossol, Mateusz Burczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Dawid Dudek, Robert Jurczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLI/324/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce. (16:10)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Józef Reinhard, Józef Nossol, Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Waldemar Stokłosa, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLI/325/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce. (16:16)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-Suchińska, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLI/326/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok. (16:25)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Gabriela Kubis, Paweł Król

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały XLI/327/2021w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2022 roku. (16:27)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Gerlinda Ślusarczyk, Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Paweł Król, Robert Jurczyk, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska, Jarosław Brzezinka, Marek Kołodziejczyk, Iwona Hruzik, Józef Nossol, Józef Reinhard, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały XLI/328/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce. (16:28)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Mateusz Burczyk, Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Paweł Król, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały XLI/329/2021 w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach. (16:29)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Paweł Król, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Jarosław Brzezinka, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik, Józef Reinhard

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok