Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O- ZP.271.4.5.2021

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (287,84KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (254,63KB)

PDFinformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (230,46KB)

PDFWyjaśnienia treści SWZ 3 docx.pdf (274,62KB)
PDFzał. nr 1 do wyjaśnień treści SWZ 3- Studnia kablowa - karta katalogowa 1.pdf (1,45MB)

PDFWyjaśnienia treści SWZ 2 docx.pdf (286,12KB)

PDFzał. nr 1 do wyjaśnień treści SWZ- zasady projektowania i wykonywania kanałów technologicznych.pdf (807,48KB)

PDFWyjaśnienia treści SWZ docx.pdf (268,66KB)
PDFzał. nr 1 do odpowiedzi- OBLICZENIE SPADKÓW I ZABEZPIECZEŃ.pdf (217,40KB)
PDFzał. nr 2 do odpowiedzi- OPRAWA - RYSUNEK POGLADOWY.pdf (1,62MB)
PDFzał. nr 3 do odpowiedzi- SCHEMAT IDEOWY SOU3.pdf (2,18MB)
PDFzał. nr 4 do odpowiedzi- SCHEMAT SYNOPTYCZNY.pdf (1,91MB)
PDFzał. nr 5 do odpowiedzi- WYSIĘGNIK 1 - RYSUNEK POGLĄDOWY.pdf (1,68MB)
PDFzał. nr 6 do odpowiedzi- WYSIĘGNIK 2 - RYSUNEK POGLĄDOWY.pdf (1,70MB)
PDFzał. nr 7 do odpowiedzi- FUNDAMENT.pdf (1,75MB)

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (86,42KB)
PDFSWZ.pdf (489,13KB)
DOCXZałącznik nr 1- Formularz ofertowy.docx (33,56KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie dot. wykluczenia.docx (18,13KB)
DOCXZałącznik nr 3- poleganie na zasobach.docx (17,43KB)
DOCXZałącznik nr 4- oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (18,53KB)
DOCXZałącznik nr 5- wykaz robót.docx (24,63KB)
PDFZałącznik nr 6- projektowane postanowienia umowy.pdf (273,38KB)
PDFZałącznik nr 7- identyfikator postępowania, link.pdf (91,80KB)
 

załącznik nr 8- Opis Przedmiotu Zamówienia 

PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf (372,38KB)
PDFOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU.pdf (563,59KB)
PDFBIOZ.pdf (415,26KB)
PDFKANAŁ TECHNOLOGICZNY I STUDNIA KABLOWA.pdf (2,20MB)
PDFPROFIL PODŁUŻNY - DROGA WEWNĘTRZNA.pdf (2,16MB)
PDFPROFIL PODŁUŻNY - ULICA KWIATOWA.pdf (2,05MB)
PDFPROFIL PODŁUŻNY - ULICA NOWA.pdf (2,13MB)
PDFPROFIL ROWU.pdf (2,24MB)
PDFPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.pdf (1,74MB)
PDFPRZEPUSTY.pdf (2,67MB)
PDFUZGODNIENIA.pdf (26,33MB)
PDFZAGOSPODAROWANIE 1.pdf (12,46MB)
PDFZAGOSPODAROWANIE 2.pdf (11,11MB)