Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - XLII Sesja Rady Gminy Walce 13 styczeń 2022 r.

Wykaz głosowań sesji
XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce

Głosowanie nad wnioskiem o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postepowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego dodatku osłonowego na terenie Gminy Walce, (07:04)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Mateusz Burczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Gabriela Kubis, Tomasz Banaś, Iwona Hruzik, Józef Reinhard

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XLII/330/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok. (07:06)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Mateusz Burczyk, Paweł Król, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska, Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Robert Jurczyk, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka, Waldemar Stokłosa, Józef Reinhard, Dawid Dudek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XLII/331/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce. (07:07)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Paweł Król, Józef Reinhard, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Marek Kołodziejczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Mateusz Burczyk, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XLII/332/2022 w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Walce dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”. (07:08)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Paweł Król, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Dawid Dudek, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok