Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/337/2022 Rady Gminy Walce z dnia 27-01-2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLIII/337/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2022 rok

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1372ze zm.) oraz § 93b ust. 1 Statutu Gminy Walce, stanowiącego załącznik do uchwałyNr VI/31/03 Rady Gminy w Walcach z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walce (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 29, poz. 692 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala,co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2022 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIII/337/2022 Rady Gminy Walce z dnia 27-01-2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2022 rok.pdf (233,42KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIII/337/2022.docx (6,57KB)