Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/338/2022 Rady Gminy Walce z dnia 27-01-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji

UCHWAŁA NR XLIII/338/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1372 ze zm. ) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t.j Dz. U z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Walce, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z petycją wniesioną w dniu 21 grudnia 2021 roku dotyczącą podjęcia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych, uznaje się petycję za niezasadną, jako skierowaną do organu niewłaściwego – i przekazuje się petycję do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Uzasadnienie stanowiska stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Walce do poinformowania osoby wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIII/338/2022 Rady Gminy Walce z dnia 27-01-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (250,47KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIII/338/2022.docx (7,69KB)