Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.44.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 27-04-2021 w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego Gminy Walce za 2020 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przekazać Radzie Gminy Walce sprawozdanie finansowe Gminy Walce za 2020 rok. 2. Sprawozdanie finansowe Gminy Walce za 2020 rok składa się z:
1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Walce, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDFZalacznik1 Or.0050.44.2021.pdf (544,21KB)

PDFZalacznik2 Or.0050.44.2021.pdf (1,10MB)

PDFZalacznik3 Or.0050.44.2021.pdf (823,69KB)

PDFZalacznik4 Or.0050.44.2021.pdf (729,67KB)

PDFZalacznik5 Or.0050.44.2021.pdf (2,50MB)