Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.52.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 12-05-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2020 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się bilans wraz z rachunkiem zysków i strat Gminnego Ośrodka Kulturyw Walcach za 2020 rok w następujących kwotach:
1) aktywa: 114.181,35 zł,
2) pasywa: 114.181,35 zł,
3) wynik finansowy (zysk netto): 62.180,58 zł.

§ 2. Wynik finansowy za 2020 rok (zysk netto) w wysokości 62.180,58 zł zwiększy fundusz rezerwowy jednostki.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech