Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr .OR.0050.58.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 28-05-2021 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Klubie Senior + w Grocholubiu

Na podstawie § 4 ust. 4 Uchwały Nr XXIX/247/2021 Rady Gminy Walce z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Grocholubiu, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam, średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika Klubu Senior + w Grocholubiu w 2021 roku w wysokości 316,74 zł (słownie: trzysta szesnaście złotych 74/100).
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech