Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.105.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-11-2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce wraz z objaśnieniami. 2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce wraz z objaśnieniami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDFZalacznik1 Or.0050.105.2021.pdf (323,59KB)

PDFZalacznik2 Or.0050.105.2021.pdf (3,01MB)

PDFZalacznik3 Or.0050.105.2021.pdf (147,56KB)

PDFZalacznik4 Or.0050.105.2021.pdf (593,71KB)