Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.111.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 01-12-2021 w sprawie uzupełniających wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Walce

Na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Walce uchwalonego uchwałąNr XI/96/2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu, zarządzam co następuje;

§ 1. 1. Zarządzam wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Gminy Walce 2. Ustalam datę wyborów na dzień 13 grudnia 2021 r., (poniedziałek) na godzinę 17.30
3. Głosowanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Walce

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech