Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - XLIV Sesja Rady Gminy Walce 24 luty 2022 r.

Wykaz głosowań sesji
XLIV Sesja Rady Gminy Walce

Głosowanie o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu i umieszczenie go  punkcie 5 L  porządku obrad. (16:07)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Mateusz Burczyk, Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Józef Reinhard, Renata Polok, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk, Tomasz Banaś, Józef Nossol

PRZECIW(1):
Jarosław Brzezinka

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr 1001/1 i 1002/2 w Walcach na której został ustanowiony trwały zarząd i umieszczenie go  punkcie 5M  porządku obrad. (16:08)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Józef Reinhard, Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Paweł Król, Tomasz Banaś, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/174/2020 Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce”.i umieszczenie go  punkcie 5 N  porządku obrad. (16:10)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Kołodziejczyk, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Robert Jurczyk, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/196/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce – etap II”. i umieszczenie go  punkcie 5 O porządku obrad. (16:10)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Józef Reinhard, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Robert Jurczyk, Jarosław Brzezinka, Dawid Dudek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/241/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”. i umieszczenie go  punkcie 5 P porządku obrad. (16:11)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Dawid Dudek, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Iwona Hruzik, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Józef Reinhard, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Robert Jurczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Walce w sprawie dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej” i umieszczenie go punkcie 5Q porządku obrad. (16:12)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Paweł Król, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia
w sprawie przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”
 umieszczenie go punkcie 5R porządku obrad. (16:13)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Nossol, Renata Polok, Tomasz Banaś, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Dawid Dudek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIII sesji. (16:14)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Tomasz Banaś, Paweł Król, Marek Kołodziejczyk, Renata Polok, Gerlinda Ślusarczyk, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad podjęciem uchwały XLIV/340/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok. (16:16)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Renata Polok, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Jarosław Brzezinka, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Robert Jurczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad podjęciem uchwały XLIV/341/2022 w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce (16:17)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Mateusz Burczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Paweł Król, Tomasz Banaś, Renata Polok, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka, Waldemar Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLIV/342/2022 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni" (16:18)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Józef Reinhard, Gerlinda Ślusarczyk, Tomasz Banaś, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Renata Polok, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Dawid Dudek, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad podjęciem uchwały XLIV/343/2022 w sprawie
utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą " Centrum Opiekuńczo -Mieszkalne w Walcach" (16:19)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Dawid Dudek, Paweł Król, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad podjęciem uchwały XLIV/344/2022 w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach (16:19)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Paweł Król, Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa, Tomasz Banaś, Józef Nossol

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLIV/345/2022 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Publiczny Żłobek w Walcach. (16:20)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Gerlinda Ślusarczyk, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad podjęciem uchwały XLIV/346/2022
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym (16:22)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Mateusz Burczyk, Józef Reinhard, Paweł Król, Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Tomasz Banaś, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Gerlinda Ślusarczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad podjęciem uchwały XLIV/347/2022
 zmieniającej uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce (16:23)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Dawid Dudek, Józef Reinhard, Paweł Król, Tomasz Banaś, Józef Nossol, Bernadeta Latus-Suchińska, Gerlinda Ślusarczyk, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad podjęciem uchwały XLIV/348/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2022 roku (16:24)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Paweł Król, Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Renata Polok, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Dawid Dudek, Robert Jurczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad podjęciem uchwały XLIV/349/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/327/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2022 roku (16:25)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Józef Reinhard, Dawid Dudek, Mateusz Burczyk, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Renata Polok, Jarosław Brzezinka, Paweł Król, Tomasz Banaś, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Waldemar Stokłosa, Bernadeta Latus-Suchińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad podjęciem uchwały XLIV/350/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w Gminie Walce. (16:26)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Paweł Król, Józef Nossol, Tomasz Banaś, Renata Polok, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Mateusz Burczyk, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad podjęciem uchwały XLIV/351/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu (16:27)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Mateusz Burczyk, Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk, Dawid Dudek, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Renata Polok, Gerlinda Ślusarczyk, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Tomasz Banaś, Paweł Król, Waldemar Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Glosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLIV/352/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr 1001/1 i 1002/2 w Walcach na której został ustanowiony trwały zarząd (16:28)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk, Dawid Dudek, Mateusz Burczyk, Paweł Król, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Tomasz Banaś, Robert Jurczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLIV/353/2022 zmieniającej uchwałę nr XX/174/2020 Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce”. (16:30)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Mateusz Burczyk, Dawid Dudek, Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Józef Nossol, Paweł Król, Tomasz Banaś, Robert Jurczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLIV/354/2022 zmieniającej uchwałę nr XXII/196/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce – etap II”. (16:31)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Tomasz Banaś, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLIV/355/2022 zmieniającej uchwałę nr XXVIII/241/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”. (16:32)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Dawid Dudek, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-Suchińska, Paweł Król, Renata Polok, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLIV/356/2022 w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Walce w sprawie dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej” (16:34)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Józef Reinhard, Gerlinda Ślusarczyk, Tomasz Banaś, Józef Nossol, Dawid Dudek, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Paweł Król, Marek Kołodziejczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis

Głosowanie nad podjęciem uchwały XLIV/357/2022 w sprawie przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę” (16:37)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Dawid Dudek, Józef Reinhard, Paweł Król, Józef Nossol, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Jarosław Brzezinka, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Gabriela Kubis