Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/351/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

UCHWAŁA NR XLIV/351/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 24 lutego 2022 r.
sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (t. j.: Dz. U. z 2021r., poz. 2290) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w miejscowości Walce , obejmujące działki nr 2909 k.m. 9 i nr 2910 k.m. 9, przedstwione graficznie w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu, o którym mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIV/351/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.pdf (260,91KB)

PDFZalacznik1 XLIV/351/2022.pdf (27,96KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLIV/351/2022.docx (6,34KB)