Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz dzieci i młodzieży w 2022r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.35.2022
WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2022 roku

 

Na podstawie art. 5 ust 4, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.),

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2022 roku.

§ 2

Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:

  1. umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
  2. umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
  3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


DOCZarządzenie w spr.ogłosz. otw.konk.ofert-dzieci i mlodziez 2022.doc (66,50KB)

DOCX3_oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1-4.docx (54,17KB)

DOCX5_sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5.docx (40,68KB)

DOCX7_umowa-o-realizacje-zadania-publicznego-zalacznik-nr-3.docx (58,19KB)