Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia- działka nr 779 Brożec

Zarządzenie Nr Or.0050.40.2022

Wójta Gminy Walce

z dnia 07-04-2022

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku Poz. 559 ) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku Poz. 1899 ze zm.) :

§ 1. Przeznaczam do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia, gdzie strony zamierzają zawrzeć pierwszą umowę, na tę nieruchomość.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu oraz podmiotowym Bip.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.40.2022.docx (7,29KB)

PDFZarządzenie OR.0050.40.2022 z dnia 07-04-2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.pdf (867,91KB)