Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/364/2022 Rady Gminy Walce z dnia 07-04-2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

UCHWAŁA NR XLVI/364/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/325/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce:
1) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/364/2022 Rady Gminy Walce z dnia 07-04-2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (4,03MB)

PDFZalacznik1 XLVI/364/2022.pdf (3,08MB)

PDFZalacznik2 XLVI/364/2022.pdf (202,27KB)

PDFZalacznik3 XLVI/364/2022.pdf (596,46KB)