Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/366/2022 Rady Gminy Walce z dnia 07-04-2022 w sprawie przedłużenia umowy najmu

UCHWAŁA NR XLVI/366/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie przedłużenia umowy najmu

 

Na podstawie § 5 ust. 4 Uchwały nr XVIII/161/2020 Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 16 marca 2020 r. Poz. 965) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na najem na czas oznaczony do 3 lat część nieruchomości zabudowanej wymienionej w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawrzeć kolejną, której przedmiotem będzie ta sama część nieruchomości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk


 

PDF   Uchwała Nr XLVI/366/2022 Rady Gminy Walce z dnia 07-04-2022 w sprawie przedłużenia umowy najmu.pdf (240,88KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVI/366/2022.docx (6,63KB)