Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku, na potrzeby mieszkańców i uczestników Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Walcach

Zapytanie ofertowe

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

  1. Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku, na potrzeby mieszkańców i uczestników Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Walcach

  1. Termin realizacji zamówienia:

Od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

  1. Warunki płatności:

Płatne miesięcznie

  1. Doświadczenie zleceniobiorcy:

Zleceniobiorca powinien posiadać warunki zapewniające przygotowanie i dostarczenie posiłków spełniających normy sanitarne i dietetyczne.

  1. Kryterium oceny ofert:

Cena oferty = 100 pkt

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu, na potrzeby mieszkańców Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach, gorącego posiłku: śniadania z pieczywem, obiadu, podwieczorku i kolacji z pieczywem.

Zamawiający szacuje, że dziennie należy dostarczyć:
  1) śniadań – 9 posiłków;
  2) obiadów – 15 posiłków;
  3) podwieczorków – 9 posiłków;
  4) kolacji – 9 posiłków.

Obiady dla mieszkańców całodobowych dostarczane będą codziennie, natomiast dla klientów dziennych od poniedziałku do piątku, bez sobót, niedziel i świąt.

Od 1 lipca 2022 roku należy dostarczyć około:

  1) śniadań 1656 (tj.184 dni x 9 posiłków),

  2) obiadów dla podopiecznych całodobowych 1656 (tj. 184 dni x 9 posiłków),

  3) obiadów dla podopiecznych dziennych  768(128 dni x 6 posiłków),

  4) podwieczorków 1656 (tj. 184 dni x 9 posiłków),

  5) kolacji 1656 (tj. 184 dni x 9 posiłków).

Szacowana ilość posiłków ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu posiłków w podanej ilości.

W przypadku, gdy dostawa obiadów, śniadań, podwieczorków i kolacji będzie mniejsza, niż planowana przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych porcji obiadów, śniadań, podwieczorków, kolacji danego dnia, według zamówień Zamawiającego.

Liczba posiłków uzależniona jest od frekwencji uczestników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach.

O liczbie śniadań, obiadów, podwieczorków, kolacji na dany dzień Zamawiający, będzie informował do godziny 12.00, w dniu poprzedzającym wykonanie usługi.

Liczba śniadań, obiadów, podwieczorków, kolacji może różnić się między sobą.
Posiłki powinny być dostarczane w opakowaniach zbiorczych, do budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Walcach, Ul. Zamkowa 87a, 47-344 Walce w następujących godzinach:

  - 7.00 dostawa śniadania,

  - 12.30 dostawa obiadu z podwieczorkiem i kolacją.

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Kierownik OPS – Sylwester Klimowicz, tel. 775520543, .

Kierownik COM – Iwona Pocełujko, tel. 775520542, .

  1. Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony formularz według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy przesłać drogą mailową na adres do dnia 23.06.2022 do godz. 15:00.


DOCZałącznik do zapytania ofertowego.doc (38,00KB)
PDFZałącznik do zapytania ofertowego.pdf (540,67KB)