Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - XLIX Sesja Rady Gminy Walce 29 czerwca 2022 r.

Wykaz głosowań sesji
XLIX Sesja Rady Gminy Walce

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Walce (15:41)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Paweł Król, Dawid Dudek, Józef Reinhard, Gerlinda Ślusarczyk, Renata Polok, Tomasz Banaś, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLIX/383/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania. (15:53)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Józef Reinhard, Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Paweł Król, Renata Polok, Gabriela Kubis, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Waldemar Stokłosa, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Nossol, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska

Głosowanie nad podjęciem uchwały nr XLIX/384/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2021 rok; (16:13)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Dawid Dudek, Paweł Król, Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Renata Polok, Jarosław Brzezinka, Gerlinda Ślusarczyk, Tomasz Banaś, Mateusz Burczyk, Iwona Hruzik, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLIX/385/2022  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce. (16:19)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Paweł Król, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Renata Polok

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska

Głosowanie nad podjęciem uchwały XLIX/386/2022 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku; (16:21)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Józef Reinhard, Tomasz Banaś, Paweł Król, Gabriela Kubis, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Renata Polok, Gerlinda Ślusarczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLIX/387/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2021; (16:22)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Mateusz Burczyk, Iwona Hruzik, Tomasz Banaś, Józef Nossol, Dawid Dudek, Paweł Król, Waldemar Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLIX/388/2022 w sprawie  zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok; (16:23)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Józef Reinhard, Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Paweł Król, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Tomasz Banaś, Waldemar Stokłosa, Gerlinda Ślusarczyk, Iwona Hruzik, Józef Nossol

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLIX/389/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; (16:24)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Józef Reinhard, Paweł Król, Dawid Dudek, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Jarosław Brzezinka, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Tomasz Banaś, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLIX/390/2022 w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadanie mu statutu (16:25)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Paweł Król, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLIX/391/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (16:25)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Marek Kołodziejczyk, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Dawid Dudek, Józef Nossol, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XLIX/392/2022 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego koncepcji zadania pn. " Droga zbiorcza aktywizacji terenów inwestycyjnych Stradunia-Walce" (16:26)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Dawid Dudek, Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Tomasz Banaś, Renata Polok, Jarosław Brzezinka, Paweł Król, Gerlinda Ślusarczyk, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Józef Nossol, Józef Reinhard, Gabriela Kubis

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska