Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX/392/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego koncepcji zadania pn.:”Droga zbiorcza aktywizacji terenów inwestycyjnych Stradunia - Walce”

UCHWAŁA NR XLIX/392/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego koncepcji zadania pn.:”Droga zbiorcza aktywizacji terenów inwestycyjnych Stradunia - Walce”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Walce zajmuje następujące stanowisko w sprawie strategicznej inwestycji na terenie Gminy Walce pod nazwą: "Droga zbiorcza aktywizacji terenów inwestycyjnych Stradunia – Walce": "Mając na uwadze rozwój gospodarczy gminy Walce oraz poprawę komunikacji i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Walce wyraża się wolę realizacji strategicznej inwestycji na terenie Gminy Walce pod nazwą : "Droga zbiorcza aktywizacji terenów inwestycyjnych Stradunia – Walce" na podstawie wariantu A Koncepcji opracowanej przez Biuro Projektów A-Propol Sp. z o.o., Sp. K., z siedzibą: ul. Rubinowa 2, 44-121 Gliwice i tym samym akceptuje się wariant A przedstawiony w wyżej wymienionej Koncepcji".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIX/392/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego koncepcji zadania pn.:”Droga zbiorcza aktywizacji terenów inwestycyjnych Stradunia - Walce”.pdf (164,89KB)