Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o dotacji przyznanej w 2022 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 

 

Informacja o dotacji przyznanej w 2022 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 

 

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2013 r. poz. 358), w związku ze złożonym w dniu 22.06.2022r., wnioskiem Gminnej Spółki Wodnej
w Walcach o udzielenie pomocy finansowej, informuję że w 2022 r. przyznana została dotacja celowa w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Gminnej Spółce Wodnej
w Walcach, z siedzibą w Walcach przy ul. Mickiewicza 18, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. na:

  1. remont rowu R-B9 w miejscowości Grocholub,
  2. konserwację rowu R-D w miejscowości Brożec.

 

 

 

 

Walce, dnia 13.07.2022r.

 

 

     Wójt Gminy Walce

 

                                                                                                        Marek Śmiech