Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

G.PP. 6733.1.1.2022                                                                                                                                                                                                 Walce, dnia   28.07.2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ćwiercie”.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez zapoznanie się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Ewentualne uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18.

 

                                                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Walce

                                                                                                                                                                                                                  Marek Śmiech