Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia"

Walce, 09.08.2022 r.

 

Informacja

Wójt Gminy Walce informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 4.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. "Rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia" realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia, ul. Powstańców Śląskich 40. Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 688 ze zm.).

 

z up. WÓJTA
Zastępca Wójta

Rafał Miczka

PDFInformacja o przyznaniu dotacji.pdf (152,46KB)


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 01.08.2022 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia, ul. Powstańców Śląskich 40, 47-341 Stradunia, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie, pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 8 sierpnia 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).


PDFoferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,68MB)
DOCXformularz-z-uwagami-do-oferty-stradunia.docx (16,71KB)