Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Placówek oświatowych gminy Walce (17-10-2007r. )

ZP-Oś/1/07                                                                                  Walce, dn. 17.10.2007 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Placówek oświatowych gminy Walce” w trybie zapytania o cenę art. . 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Działając na zasadzie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006, r.Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity ze zmianami ), zwanej dalej „ustawą” zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę oznaczoną Nr 2, złożoną przez „PETROL” Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja 90 ; 55-080 Kąty Wrocławskie, z ceną ofertową brutto 132589,60 PLN. W związku z jedynym kryterium oceny ofert – ceną, oferta ta uzyskała 100 punktów.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza, zgodnie z jedynym kryterium oceny ofert – ceną, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega
Pozostałe oferty zostały złożone przez:
• PRO-NAFT Sp z o.o. ul. Kochanowskiego; 47-200 Kędzierzyn-Koźle, z ceną brutto 133529,00 PLN; oferta uzyskała 99,30 punktów

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach

Bernard Gałeczka

DOCDruga informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (23,50KB)
DOCOgloszenie o zawarciu umowy.doc (33,00KB)


Podmiot udostępniający: GZO Walce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Gałeczka
Data wytworzeni: 17-10-2007 r. 12-11-2007 r. 27-11-2007 r.