Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LII Sesja Rady Gminy Walce - 28.09.2022 r.

Uchwała Nr LII/400/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-09-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Uchwała Nr LII/401/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-09-2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Uchwała Nr LII/402/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-09-2022 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie

Uchwała Nr LII/403/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-09-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce

Uchwała Nr LII/404/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-09-2022 zmieniająca uchwałę nr XLV/360/2022 Rady Gminy Walce z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała Nr LII/405/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-09-2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grocholub”

Uchwała Nr LII/406/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-09-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

Uchwała Nr LII/407/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-09-2022 w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Walce na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"

Uchwała Nr LII/408/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-09-2022 w sprawie przedłużenia umowy najmu

Uchwała Nr LII/409/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-09-2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walce, działki nr 321 w Rozkochowie

Uchwała Nr LII/410/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-09-2022 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach

Uchwała Nr LII/411/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-09-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2024

Uchwała Nr LII/412/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-09-2022 w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzeni dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce

Uchwała Nr LII/413/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-09-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr LII/414/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-09-2022 w sprawie wniosku z dnia 23 czerwca 2022 roku

Uchwała Nr LII/415/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-09-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu