Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.120.1.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 03-01-2022 w sprawie powołania Gminnego Koordynatora XI Grupy zakupowej na współny przetarg pn.: „Sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku Odbiorcom Końcowym XI Grupy zakupowej Energetycznej Zwiazku Gmin Śląska Opolskiego”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 1372 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Pana HENRYKA BIAŁAS – inspektora ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach na Gminnego Koordynatora XI Grupy zakupowej we współnym przetargu pn.: „Sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku Odbiorcom Końcowym XI Grupy zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego”. § 2. Gminny koordynator jest upoważniony do współpracy w ramach realizacji postępowania wspólnego z Koordynatorem XI Grupy zakupowej i Biurem ZGŚO oraz będzie przedstawicielem wszystkich Odbiorców Końcowych z terenu gminy Walce pośredniczącym w kontaktach z Koordynatorem. W szczególności gminny koordynator będzie zobowiązany przeprowadzać kompletację danych i dokumentów od Odbiorców Końcowych z terenu gminy i przekazać Koordynatorowi Grupy zakupowej i do Biura ZGŚO, jak również przekazywać Odbiorcom Końcowym z terenu Gminy Walce wszelką korespondencję otrzymaną w przedmiotowej sprawie z Biura ZGŚO lub od Koordynatora.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Marek Śmiech