Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.120.7.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 22-02-2022 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach

Na podstawie art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje :

Zarządzenie Nr Or.120.7.2022
Wójta Gminy Walce z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach

§ 1.
Wprowadza się regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.
Traci moc Zarządzenie Nr Or.120.1.2021 z dnia 04 stycznia 2021r. Wójta Gminy Walce w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminyw Walcach wraz ze zmianami.§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1.2 Or.120.7.2022.docx (7,05KB)

DOCXZałącznik nr 1.3 Or.120.7.2022.docx (7,18KB)

DOCXZałącznik nr 1.4 Or.120.7.2022.docx (7,06KB)

DOCXZałącznik nr 1.5 Or.120.7.2022.docx (10,17KB)

DOCXZałącznik nr 1.6 Or.120.7.2022.docx (6,76KB)

DOCXZałącznik nr 1 Or.120.7.2022.docx (8,36KB)