Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.30.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 08-07-2022 w sprawie ustalenia terminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Walcach

Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 923 ze zm.) w związku z zarządzeniem Nr Or.120.23.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Walcach oraz ustalenia terminu wyboru przedstawiciela pracowników co następuje:

§ 1. Ustalam termin wyborów przedstawiciela pracowników Urzędu Gminy w Walcach na dzień 15 lipca 2022 r. § 2. Głosowanie w wyborach, o których mowa w § 1, odbędzie się w sali nard Urzędu Gminy w Walcach w godz. od 9.30 – 10.00.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości pracowników.