Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.120.31.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 11-07-2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach

Na podstawie §14 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walcach stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr Or.120.25.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30 lipca 2021 r. oraz § 2 ust. 1 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr Or.120.14.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 8 sierpnia 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Walcach, w następującym składzie:
1. Ilona Wyciślok Sekretarz Gminy - przewodnicząca komisji;
2. Weronika Lipka - Nossol Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki – członek komisji;
3. Patrycja Skiba Inspektor Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i kadr – członek komisji.

§ 2. Zadaniem komisji, o której mowa w § 1 jest przeprowadzenie wszelkich czynności związanych z naborem pracownika, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych i Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Marek Śmiech