Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.120.33.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 24-08-2022 w sprawie powołania Gminnego Koordynatora w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku w ramach Zakupu Grupowego Energii Elektrycznej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Pana HENRYKA BIAŁS – inspektora ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach na Gminnego Koordynatora w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku w ramach Zakupu Grupowego Energii Elektrycznej.
§ 2. Gminny Koordynator jest upoważniony do współpracy w ramach realizacji postępowania wspólnego z przedstawicielami Spółki oraz będzie przedstawicielem wszystkich Odbiorców Końcowych z terenu gminy Walce. W szczególności gminny koordynator będzie zobowiązany przeprowadzać kompletację danych i dokumentów od Odbiorców Końcowych z terenu gminyi przekazać je przedstawicielom Spółki, jak również przekazywać Odbiorcom Końcowym z terenu Gminy Walce wszelką korespondencję otrzymaną w przedmiotowej sprawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech