Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.120.36.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 04-10-2022 w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 w Gminie Walce

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U. 2021, poz. 1129) zarządzam, co następuje :

§ 1.
Zmienia się plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.
§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Walce.

  Marek Śmiech

PDFZalacznik1 Or.120.36.2022.pdf (38,54KB)