Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej _ działka nr 321 , obręb Rozkochów

Zarządzenie Nr Or.0050.153.2022

Wójta Gminy Walce z dnia 28-10-2022

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej  rolnej stanowiącej mienie Gminy Walce

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm./ oraz art. 13 ust. 1, art. 35, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm./ oraz uchwały Rady Gminy Walce Nr LII/409/2022 z dnia 28 września 2022 roku, Wójt Gminy Walce zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej.
§ 2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, na tablicy ogłoszeń wsi Rozkochów, w prasie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce i na stronie podmiotowej w BIP.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.153.2022.docx (11,14KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.153.2022 Wójta Gminy Walce z dn. 28.10.2022 r w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczony _ Rozkochów.pdf (260,77KB)

DOCoświadczenie do przetargu_nieruchomość.doc (24,50KB)

DOCXOświadczenie o przetwarzaniu danych_zgody na publikację.docx (15,80KB)

DOCzgoda dla współmałżonka.docx.doc (24,50KB)