Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIII/418/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-10-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

UCHWAŁA NR LIII/418/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 28 października 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie na rok 2023 umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych (linia nr 34 Walce-Walce, linia nr 38 Rozkochów - Brożec, linia nr 39 Dobieszowice - Rozkochów, lina nr 50 Dobieszowice - Stradunia, linia nr 55 Rozkochów - Stradunia) podlegających dopłacie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr LIII4182022 Rady Gminy Walce z dnia 28-10-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o.pdf (163,29KB)