Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU

 

ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 06 grudnia 2022 roku

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. 2021 r. poz. 2213/ informuję, że w dniu 06 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Walce został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Rozkochowie oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 321 z mapy 4 o powierzchni 1,8920 ha, objętej księgą wieczystą OP1S/00046434/3.

  • Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 9
  • Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
  • Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 851,40 zł
  • Najwyższa cena rocznego czynszu dzierżawnego osiągniętego w przetargu – 5.351,40 zł
  • Osoba ustalona w przetargu, jako dzierżawca nieruchomości – Tomasz Machura

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce przy ul. Mickiewicza 18 oraz zamieszcza się na stronie BIP Gminy Walce na okres 7 dni tj. od dnia 13.12.2022 roku do 20.12.2022 roku.

 

 

                                                                                                     

                                                                                                         Wójt Gminy Walce

                                                                                                                        Marek Śmiech