Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach naboru - Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2023 roku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

kandydatów będących przedstawicielami wskazanymi przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

 

Nabór kandydatów na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok został ogłoszony w terminie od dnia 7 grudnia 2022 r. do dnia 19 grudnia 2022 r. (zgłoszenia do godz. 14:00) na stronie internetowej Gminy Walce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Walce.

W podanym wyżej terminie naboru kandydatów do komisji opiniującej oferty do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne formularze zgłoszeniowe.

Niniejsza informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walce, na stronie internetowej Gminy Walce oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


PDFinformacja o wynikach naboru.pdf (387,49KB)