Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.10.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 23-01-2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Walce

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określa się następujące terminy:
1. Złożenie wniosków o przyjęcie do szkół wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 09.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 14.04.2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 20.04.2023 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia od dnia 21.04.2023 r. do dnia 25.04.2023 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 27.04.2023 r.

§ 2. W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określa się następujące terminy:
1. Złożenie wniosków o przyjęcie do szkół wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 10.05.2023 r. do dnia 19.05.2023 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 30.05.2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 02.06.2023 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia od dnia 05.06.2023 r. do dnia 15.06.2023 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 16.06.2023 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Walce.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFuchwala-nr-xxi1862017-z-15-marca-2017-w-spr-okresle-kryteriow-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-szkol-podst.pdf (93,40KB)