Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVIII Sesja Rady Gminy Walce - 06.02.2023 r.

Uchwała Nr LVIII/441/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-02-2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

Uchwała Nr LVIII/442/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-02-2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Uchwała Nr LVIII/443/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-02-2023 w sprawie zmiany uchwały w  sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce

Uchwała Nr LVIII/444/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-02-2023 w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr LVIII/445/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-02-2023 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr LVIII/446/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-02-2023 w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107529 O

Uchwała Nr LVIII/447/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-02-2023 w sprawie zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą

Uchwała Nr LVIII/448/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-02-2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr LVIII/449/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-02-2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do rozliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów i dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Walce

Uchwała Nr LVIII/450/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-02-2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na rok 2023

Uchwała Nr LVIII/451/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-02-2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2023 rok

Uchwała Nr LVIII/452/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-02-2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na rok 2023

Uchwała Nr LVIII/453/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-02-2023 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +