Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wniesienia aportem

Zarządzenie Nr Or.0050.26.2023

Wójta Gminy Walce z dnia 27-02-2023

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wniesienia aportem do Spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe  Sp. z o.o z siedzibą w Prudniku nieruchomości będącej własnością Gminy Walce

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r, poz. 40) w związku z art. 35 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz 1899 ze zm.) w wykonaniu uchwały Rady Gminy Walce Nr LIX/458/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku nieruchomości będącej własnością Gminy Walce, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do wniesienia aportem do Spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku nieruchomość niezabudowaną, której wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Walce i na stronach internetowych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Walce.

                                                                                                                             Wójt Gminy Walce

                                                                                                                               Marek Śmiech

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.26.2023.docx (7,29KB)

PDFDOC010323-003.pdf (1,03MB)